Algemene voorwaarden

 

Indien je een afspraak vergeet, afzegt of verzet binnen 48 uur wordt het volledige tarief van het consult in rekening gebracht.

Indien je een EFT training (EFT Introductie, EFT Advanced, EFT Masterclass) afzegt binnen 48 uur voor aanvang van de training, wordt het volledige tarief van de training (€ 225,- per dag) in rekening gebracht.  

Elles Runia en cliënt zijn gehouden te handelen conform de hieronder genoemde regelgeving.

  • De cliënt heeft recht tot inzage in het eigen gegevens. (zie privacy reglement)
  • De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig, uiterlijk 48 uur voor de afspraak via telefoon (voicemail) of email af te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd (het consult) in rekening gebracht.
  • Elles Runia zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt verstrekte gegevens. 
  • Elles Runia is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.
  • Beëindiging van de individuele training sessies kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
  • Betalingswijze van de individuele training sessies geschiedt contant of kan, alleen na overleg, overgemaakt worden op bankrekening van Elles Runia te Groningen, binnen 7 dagen na ontvangst van factuur/declaratie onder vermelding van naam en factuurnummer, tenzij anders vermeld op de factuur.
  • Betalingswijze van de EFT opleidingen: Het factuurbedrag dient te worden overgemaakt worden op bankrekening van Elles Runia te Groningen, binnen 7 dagen na ontvangst van factuur/declaratie onder vermelding van naam en factuurnummer, tenzij anders vermeld op de factuur.
  • Mocht je een klacht hebben, probeer deze dan eerst te bespreken met mij. Komen we er samen niet uit, dan kun je je klacht via de geldende klachtenregeling kenbaar maken. Ik ben aangesloten bij de NIBIG voor de Wkkgz. (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Kijk op de website van de NIBIG of mail: klachten@nibig.nl
Scroll naar boven