Privacy regeling

 

Elles Runia, gevestigd aan Heesterpoort 18, 9713KZ te Groningen (hierna genoemd als Ik), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Op de registratie van je gegevens is de ‘Wet op Bescherming Persoonsgegevens’ van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de persoon. De regels zijn weergegeven in onderstaand privacyreglement.

Persoonsgegevens die ik verwerk
Er worden persoonsgegevens verwerkt doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie, telefonisch of mondeling

Als je het gratis e-boek van mijn website download:

 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je optimaal te kunnen begeleiden tijdens de individuele training
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Het voeren van een administratie
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Ik maak soms aantekeningen tijdens de individuele training sessies voor optimale begeleiding. Deze bewaar ik niet.
 • Het versturen van het gratis e-boek op de website

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Ontvang je het e-boek dan blijven naam, emailadres, IP-adres, locatiegegevens, internetbrowser en apparaat typen bewaard tot uitschrijving.

Delen van persoonsgegevens met derden
Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie van de cliënten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
De website www.ellesrunia.nl gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Je kunt jezelf afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ik maakt geen gebruik van Google analytics. Wel staan er cookies op van Mailchimp (voor het e-boek). Meer informatie over cookies kun je vinden op Your Online Choises. Hier vind je de privacyverklaring van Mailchimp van waaruit ik mijn e-boek verstuur.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen en eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie en verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mij. Ik reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Jouw gegevens wordt conform de geldende wet- en regelgeving opgeslagen en bewaakt. Ik heb passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ik sla de gegevens die ik nodig heb voor mijn administratie en boekhouding (Naam, adres, telefoonnummer en mailadres) veilig op. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.

Klachtenafhandeling
Mocht je een klacht hebben, probeer deze dan eerst te bespreken met mij. Komen we er samen niet uit, dan kun je je klacht via de geldende klachtenregeling kenbaar maken. Ik ben aangesloten bij de NIBIG voor de Wkkgz. (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Kijk op de website van de NIBIG of mail: klachten@nibig.nl

Contactgegevens
Elles Runia
Heesterpoort 18, 
9713KZ te Groningen
Ik ben hier te bereiken of via 050-3110433

Scroll naar boven